donderdag, 29. november 2007 - 10:42

Daling aantal bijstands-uitkeringen zet voort

Groningen

Ook in het derde kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald. Eind september 2007 zijn 281 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 9 duizend minder dan in het tweede kwartaal, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Er zijn eind september 2007 ruim 30 duizend bijstandsuitkeringen minder verstrekt dan eind september 2006. Dit is een afname van bijna 10 procent. Sinds maart 2005 is het aantal uitkeringen sterk teruggelopen. Dit is onder meer toe te schrijven aan de Wet werk en bijstand van 2004 en de gunstige arbeidsmarkt.

Allochtonen en autochtonen profiteren bijna in dezelfde mate
Zowel allochtonen als autochtonen profiteren van de gunstige economische omstandigheden en maatregelen om uit de bijstand te komen. Tussen september 2005 en september 2007 verminderde het aantal autochtonen in de bijstand met 17 procent, het aantal westerse en niet-westerse allochtonen nam af met ruim 14 procent. Bijna de helft van de bijstandsuitkeringen is bestemd voor autochtonen, de niet-westerse allochtonen ontvangen bijna 40 procent van de uitkeringen.
Provincie:
Tag(s):