donderdag, 8. maart 2007 - 10:12

Daling aantal ongevallen in de privésfeer

Utrecht

Over de periode 2001-2005 is het aantal op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis behandelde letsels als gevolg van ongevallen in de privésfeer gedaald met bijna 25 procent. Ongevallen in de privésfeer kosten de samenleving jaarlijks 1,1 miljard aan medische kosten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het aantal ongevallen in de privésfeer in 2008, ten opzichte van het niveau in 2001, met 10 procent verminderen.

De gerealiseerde vermindering van het aantal ongevallen in de privésfeer in 2005 levert een besparing op van 32 miljoen euro in de kosten van de behandeling van letsels ten opzichte van het uitgavenpatroon in 2001 en daarmee loopt de trend op koers met de doelstelling van het ministerie van VWS.

Vermindering ongevallen bij jonge kinderen en sporters
De uitkomsten tonen aan dat preventie loont. De sterkste dalingen hebben zich vooral voorgedaan bij kinderen onder de 5 jaar (- 30 procent) en sporters ( - 16 procent). Voor deze beide onderwerpen is het afgelopen decennium in ons land ook intensief campagne gevoerd, ondermeer via campagnes op televisie en in samenwerking met de Ouder- en Kindzorg en het Sport(medisch)kader.

Consument en Veiligheid verwacht dat de gunstige trend zich zal versterken. De verklaring hiervoor is dat in de periode na 2005 de preventie zich vooral heeft gericht op de veiligheid van ouderen en dan met name op de ernstige en kostbare letsels door vallen, zoals de heupfracturen.
Provincie:
Tag(s):