donderdag, 7. juni 2007 - 14:44

Daling ziekteverzuim bij politie levert geld op

Groningen

Het ziekteverzuim in de sector politie is sinds 2000 met 39 procent gedaald. Het gemiddelde ziekteverzuim is van 9,4 procent in 2000 naar 5,7 procent gegaan in 2007. In totaal kunnen door deze daling 2032 extra medewerkers worden ingezet voor het politiewerk en het levert de politieorganisatie een besparing op van 91 miljoen euro.

Deze resultaten worden op 7 juni tijdens de slotconferentie van het landelijk project Arbeid & Politie gepresenteerd. Het project heeft, als uitvoerder van het Arbo- en Arboplusconvenant, de korpsen vanaf 2001 ondersteund op het managementveld arbo, verzuim en reïntegratie. Op 1 juli sluit het Arboplusconvenant en wordt het project Arbeid & Politie opgeheven.

De doelstellingen van de arboconvenanten waren vermindering van de psychische belasting, een reductie van het ziekteverzuim en in het bijzonder van langdurig zieken en WAO’ers/ WIA’ers. Politiemedewerkers ervaren minder werkdruk en voelen zich mentaal beter blijkt uit een onderzoek van 2005.
Provincie:
Tag(s):