vrijdag, 23. maart 2007 - 20:13

De Hoogte op lijst minister Vogelaar

Groningen

Minister Vogelaar heeft donderdag twee Groningse wijken benoemd die in aanmerking komen voor het project ‘Van probleemwijk naar prachtwijk’. Frank de Vries, wethouder Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, ziet de keuze van de minister als een bevestiging van de aanpak waarmee Groningen de wijkvernieuwing gestalte geeft.

De gemeente Groningen werkt samen met vijf corporaties aan de verbetering van de leefbaarheid in veertien wijken. De twee door de minister aangewezen wijken in Groningen, Korrewegwijk en De Hoogte, maken deel uit van de Groningse aanpak van werken aan wonen (Nieuw Lokaal Akkoord).

Frank de Vries: "De minister zet de aanpak van deze wijken zeer voortvarend hoog op de agenda. Dat is een extra impuls voor waar we in Groningen al mee bezig zijn. Het plan van aanpak moet verder worden uitgewerkt met de bewoners. Ik zie uit naar het bezoek van minister Vogelaar aan de geselecteerde wijken, om daar samen met mij in gesprek te gaan met bewoners. De aanpak in Groningen sluit naar mijn idee naadloos aan bij wat de minister voor ogen heeft bij oplossen van de problemen en achterstanden op fysiek en sociaal-economische gebied "

Minister Vogelaar heeft in totaal 40 wijken in Nederland aangewezen waar extra investeringen worden gedaan op het gebied van wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De betrokkenen zullen binnen de wijken per gebied bekijken wat de beste aanpak is om de leefbaarheid te verbeteren. Met de gemeente wordt een convenant afgesloten waarin concrete te behalen resultaten staan.
Provincie:
Tag(s):