woensdag, 14. februari 2007 - 11:37

De lucht in onze steden kan en moet schoner

Den Haag

De lucht in onze steden kan en moet schoner. Gemeenten doen daar veel aan. De stadsbesturen laten ook rapportages over de luchtkwaliteit maken. Zo weten zij waar ze extra maatregelen moeten en kunnen nemen. Uit deze rapportages blijkt dat een aantal stadswegen nog niet voldoen aan Europese normen voor stikstofdioxide. Deze normen worden pas in 2010 van kracht. De concentratie van wegverkeer en scheepvaart door en rond steden is de belangrijkste oorzaak van de verontreiniging.

Milieudefensie heeft de rapportages van de steden onlangs geïnventariseerd. In haar berichtgeving legt de milieuorganisatie een eenzijdig accent op de maatregelen die gemeenten moeten nemen.

Alleen ingrijpende maatregelen zetten zoden aan de dijk. Zoals rekeningrijden en schoon vervoer. Stadsbesturen doen wat mogelijk is.

Een greep uit de maatregelen:

* Het invoeren van milieuzones. (In deze zones mag geen vervuilend
vrachtverkeer meer rijden.)

* Maatregelen om het verkeer beter te laten doorstromen. (Om stoppen
en stationair draaien te voorkomen.)

* Park and ride voorzieningen.

* (Parkeerterreinen bij trein- en metrostations.)

* Investeringen in openbaar vervoer. (Zo rijdt het Rotterdams openbaar
vervoer vrijwel uitsluitend met schone bussen.)

Gemeenten doen veel. Maar zij hebben niet alleen de sleutel in handen. De vorige kabinetten Balkenende hebben veel geld beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):