donderdag, 5. april 2007 - 15:24

De mens kan de weidevogelpopulaties redden

Een goed boerenweidevogelbeheer heeft een zeer positieve invloed op de weidevogelpopulatie, dit blijkt uit een onderzoek waar in negen gebieden in Noord-Nederland agrarische natuurverenigingen weidevogelmozaïekbeheer uitvoeren.

Uit het onderzoek van BoerenNatuur kan geconcludeerd worden dat juist de mens de afgelopen jaren een grote schuldige is geweest in de achteruitgang van de verschillende weidevogelpopulaties. Met het mozaïekbeheer kan de mens de schade enigszins weer herstellen. Het mozaïekbeheer omvat ondermeer het verspreid maaien van het grasland, waardoor er een divers graslandschap ontstaat, ook word een deel land op een bepaalde tijd onderwater gezet.


In de periode 2000-2006 is een toename van de kievit, de tureluur en de scholekster waargenomen. Een gemiddelde groei van 4-6% per jaar. De gruttostand bleef deze periode stabiel. Alle vier de soorten vertonen bij mozaïekbeheer een duidelijk gunstiger ontwikkeling van de aantallen dan provinciaal en landelijk het geval is. Gezien de al jarenlange negatieve trends wordt dit in de rapportage geconcludeerd als opmerkelijk.
Provincie:
Tag(s):