dinsdag, 12. juni 2007 - 13:23

De nieuwe praktijk voor huisartsen

Den Haag

Huisartsen moeten meer samenwerken. Dat is het doel van De nieuwe praktijk. Minister Klink gaf dinsdag het startschot. De nieuwe praktijk is een programma waarin huisartsen elkaar stimuleren tot vernieuwingen in de eerstelijnszorg. Veranderingen in de huisartsenpraktijk zijn nodig omdat de vraag naar zorg de komende twintig jaar flink stijgt.

Veel huisartsen zijn al bezig met het moderniseren van hun praktijkvoering. Ze werken bijvoorbeeld samen met andere zorgverleners, verbeteren de service aan patiënten, bedenken nieuwe vormen in de behandeling van diabetes of schakelen een praktijkondersteuner in.

De Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en het ministerie van VWS hebben samen het initiatief genomen om de modernisering van de eerste lijn te versnellen.
Provincie:
Tag(s):