woensdag, 21. februari 2007 - 9:15

De watertoren staat voor €35.000 te koop

Akkrum

De watertoren van Akkrum staat voor €35.000 te koop. Waterleidingbedrijf Vitens heeft de gemeente Boarnsterhim het recht van eerste koop geboden, maar daar ziet de gemeente van af.

Hoewel de toren een speciaal punt in het landschap bij Nes vormt, heeft het bouwwerk volgens haar geen meerwaarde en is er gezien het geldende bestemmingsplan ook weinig mee mogelijk. Mocht een particulier het kopen, dan hoeft de raad niet bang te zijn voor sloop. Boarnsterhim moet dan altijd nog een sloopvergunning verlenen en dat zal volgens haar zo'n vaart niet lopen.
Provincie:
Tag(s):