woensdag, 19. december 2007 - 21:06

De Wolden onderzoekt woningbouw in kleine kernen

Zuidwolde

De gemeente De Wolden gaat de komende jaren onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot woningbouw in de vier kleine kernen Drogteropslagen, Berghuizen, Linde, Alteveer. De gemeente start begin 2008 met het haalbaarheidsonderzoek in Drogteropslagen. In de loop van 2008 volgt Berghuizen en in 2009 Linde. In Alteveer wordt tenslotte uiterlijk in 2010 een onderzoek gehouden.

Een haalbaarheidsonderzoek bestaat in eerste instantie uit bijvoorbeeld gesprekken met Verenigingen voor Dorpsbelangen en eventuele onderhandelingen met grondeigenaren. Bij de locatiebepaling spelen geluids- en milieuaspecten een rol om mogelijk tot een bestemmingsplan te komen.
Provincie:
Tag(s):