zondag, 13. mei 2007 - 17:10

'De wortels van Almere' gepresenteerd

Almere

Op dinsdag 8 mei is tijdens de 2e Hazelnootlezing in Theater de Roestbak in Almere Haven het boek 'De Wortels van Almere' gepresenteerd. Dit boek bevat de tekst van de 1e Hazelnootlezing die in 2006 door Dirk Frieling werd uitgesproken. In deze publicatie wordt Almere als nieuwe stad in het bredere perspectief geplaatst van de geschiedenis van nieuwe steden. Bij deze zoektocht naar de wortels van Almere worden uitstapjes gemaakt naar Nederlandse en buitenlandse steden, naar de ideale stad van Simon Stevin en het buiten wonen. Ook wordt aandacht besteed aan de positie van Nederland en Almere in het wereldwijde netwerk van steden.

De publicatie eindigt met een actuele verkenning over de ideale inrichting van het IJmeer. De publicatie is tot stand gekomen door de samenwerking van Bibliotheek Almere als uitvoerder van de Wetenschappelijk Steunfunctie Flevoland en de Stichting Historisch Almere en met ondersteuning van de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De eerste exemplaren werden door Chris Wiersma, directeur Bibliotheek Almere, uitgereikt aan de auteur Dirk Frieling, wethouder Henk Smeeman en contactpersoon provincie Flevoland Boele Siepel.

Belangstellenden voor de publicatie kunnen een exemplaar gratis downloaden van de website of, zolang de voorraad strekt, een exemplaar afhalen bij de Almeerse bibliotheekvestigingen.

De Wetenschappelijke Steun Functie (WSF) is een openbare bibliotheek voorziening op hbo/wetenschappelijk niveau, welke wordt uitgevoerd door een aantal grote openbare bibliotheken voor alle bibliotheken en hun klanten in de regio. Bibliotheek Almere bekleedt deze functie voor de provincie Flevoland, met als accentgebieden New Towns en Watermanagement.
Provincie:
Tag(s):