woensdag, 30. mei 2007 - 9:22

"De zee is even overal"

Friesland

Van 19 t/m 27 mei 2007 was de zesde Week van de Zee. Onder het motto ‘de zee is even overal’ werden op zoveel mogelijk plaatsen langs de kust activiteiten ontplooid. In 2008 is de volgende Week van de Zee. Het thema is dan ‘Gevaren’, met onder meer aandacht voor een duurzame scheepvaart.

De Week van de Zee heeft als doel mensen bewust te maken van het belang en de waarde van de kust en de zee. Dit jaar waren er ruim 150 activiteiten van Ameland tot Zeeuws Vlaanderen. Velen participeerden in onder meer natuurexcursies, dansworkshops en gedichtenwedstrijden. Het thema was 'In Vogelvlucht'. Hiermee vroeg de organisatie aandacht voor de zeer belangrijke functie van de Nederlandse kust voor trekvogels. Tijdens de opening van de Week van de Zee op Texel is extra aandacht besteed aan de problemen voor vogels van zwerfvuil in en aan zee. PvdA-kamerlid Diederik Samsom verrichtte de opening en hielp met het opruimen van het strand. Het was meteen de start van de campagne ‘het schoonste strand van Nederland’. Ook tijdens een symposium in Ecomare was er volop aandacht voor trekvogels en de obstakels die zij tijdens hun reis moeten trotseren.
Provincie:
Tag(s):