maandag, 15. januari 2007 - 18:38

Defensie start campagne tegen ongewenst gedrag

Den Haag

Aanstaande woensdag start het ministerie van Defensie met een campagne tegen ongewenst gedrag en is de voorlopige defensiebrede gedragscode van toepassing op alle burgers en militairen binnen de krijgsmacht.

Deze dag krijgt al het defensiepersoneel een brief op de mat en is er een bijeenkomst met de top van defensie.

De introductie van de defensiebrede gedragscode is tevens het vertrekpunt voor een groot aantal nieuwe maatregelen ter verbetering van de veilige werk- en leefomgeving van het personeel. Daarnaast wordt het personeel gevraagd het onderwerp 'ongewenst gedrag' binnen de eigen werkomgeving
bespreekbaar te maken.
Provincie:
Tag(s):