woensdag, 11. april 2007 - 16:41

Defibrillators voor gemeentelijke gebouwen

Assen

De gemeente Assen schaft 11 defibrillators aan voor gemeentelijke gebouwen. Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kan het hart na een hartstilstand weer op gang worden gebracht. Door de AED’s aan te schaffen wil de gemeente de veiligheid en gezondheid van haar eigen werknemers en inwoners en bezoekers van de stad bevorderen. Met de aanschaf is een bedrag van 30.000 euro gemoeid.

De elf AED’s zijn bestemd voor gemeentelijke gebouwen in Assen. Het gaat om gebouwen als sporthallen, welzijnsgebouwen en het gemeentehuis. In deze gebouwen zijn ook mensen beschikbaar die acute hulp kunnen bieden in het geval van een hartstilstand.

Jaarlijks sterven er 16.000 mensen in Nederland aan een plotselinge hartstilstand. Voor een groot deel onnodig. Want door snel handelen kunnen mensen in 70% van de gevallen gered worden als binnen zes minuten reanimatie en hartmassage plaatsvindt en het hart met een AED weer op gang wordt gebracht.

De aanschaf van de AED’s sluit aan bij het initiatief van de Stichting Drenthe Hartveilig. Deze stichting wil dat er voor iedereen in Drenthe binnen zes minuten een AED en adequate hulp beschikbaar is. Hiervoor maakt de stichting een inventarisatie van alle nu beschikbare AED’s en alle mensen die in staat zijn goede hulp te verlenen. Als blijkt dat in bepaalde gebieden de beschikbaarheid beperkt is, neemt zij initiatieven deze witte vlekken in te vullen.
Provincie:
Tag(s):