dinsdag, 27. november 2007 - 13:38

Definitief einde voor Yab Yum

Amsterdam

De bekende Amsterdamse seksclub Yab Yum moet zijn deuren sluiten. Dinsdag 27 november werd dit bekend gemaakt. De gemeente heeft hiertoe besloten op grond van een negatief advies van het landelijk Bureau Bibob. Enige weken geleden ontving de club een schrijven waarin de sluiting werd aangekondigd.

Vervolgens kon Yab Yum de onderbouwing van dat advies inzien en zich daartegen verweren. Deze zienswijze heeft echter niet geleid tot een aanpassing van het besluit.

De gevraagde exploitatievergunning is geweigerd en de bestaande Drank- en Horecavergunning is ingetrokken. Het besluit is gebaseerd op een negatief advies van het landelijk Bureau Bibob. Amsterdam is al geruime tijd bezig om met inzet van de wet Bibob de (georganiseerde) criminaliteit aan te pakken. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van verwevenheid met criminaliteit worden door de gemeente extra gegevens gevraagd aan ondernemers in de horeca- en prostitutiebranche.

Het landelijk Bureau Bibob is bevoegd kennis te nemen van informatie van ondermeer de Belastingdienst, politie en justitie. De weigeringen/intrekkingen in Amsterdam zijn gebaseerd op zo’n advies van het landelijk bureau.
Provincie:
Tag(s):