dinsdag, 13. november 2007 - 9:45

Delft pakt alcoholgebruik onder de 16 aan

Delft

Het college van B&W heeft op verzoek van de gemeenteraad een plan van aanpak Tegengaan alcoholgebruik bij jongeren onder de 16 jaar opgesteld. De Delftse aanpak kent diverse maatregelen.

Naast educatie, hulpverlening en deskundigheidbevordering, komt er meer nadruk te liggen op handhaving, alcoholpreventie, voorlichting aan ouders en jongeren. Daarnaast zal gekeken worden hoe het Deventer model ingevoerd kan worden.

De Delftse gemeenteraad is van mening dat de landelijke tendens van alcoholgebruik onder jongeren moet worden tegengegaan. De tendens laat een toename van het alcoholgebruik onder jongeren
Provincie:
Tag(s):