dinsdag, 22. mei 2007 - 8:54

Delft spoort 2 miljoen aan uitkeringsfraude op

Delft

De gemeente Delft heeft in 2006 voor ruim 2 miljoen euro aan uitkeringsfraude opgespoord. In totaal werden er 86 uitkeringen stopgezet of verlaagd. De opsporing leverde een maandelijks bedrag van bijna 65.000 euro op (exclusief belasting en premies). In 2006 kwamen er ruim 304 fraudemeldingen binnen via medewerkers van de gemeente (zoals sociaal rechercheurs), instanties (zoals belastingdienst en politie) en burgers. Deze cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2006 van de Sociale Recherche.

Het doel was om het aantal meldingen terug te dringen met tien procent, maar dat is volgens de gemeente niet gelukt. Het aantal meldingen neemt wel af. Fraude door het verschaffen van onjuiste informatie staat bovenaan de lijst, gevolgd door fraude met samenlevingsvormen, het zogenoemde verzwegen partnerschap. De derde plaats is voor verzwegen inkomsten. De gemeente zet fors in op het opsporen van fraudeurs. Wethouder Saskia Bolten heeft er geen goed woord voor over: “Het zijn bepaald geen Robin Hoods, de fraudeurs die vorig jaar in Delft zijn opgespoord. Ze hebben geld gestolen van de armen. Geld waarmee de gemeente maatregelen had kunnen nemen om echte armoede te bestrijden.�

De gemeente streeft naar een integrale aanpak van uitkeringsfraude, waarbij de nadruk ligt op preventie. Het beleid bestaat uit een combinatie van vroegtijdig informeren van klanten, optimale dienstverlening, vroegtijdig opsporen van fraude (huisbezoeken, koppeling van bestanden, thematisch onderzoek) en daadwerkelijk sanctioneren. Ook werkt de gemeente als het gaat om fraudebestrijding samen met andere partijen (bijvoorbeeld via het regionaal platform fraudebestrijding).
Provincie:
Tag(s):