maandag, 4. juni 2007 - 13:23

Delfzijl krijgt overbruggingsteam

Delfzijl

Delfzijl krijgt een overbruggingsteam onder leiding van Commissaris van de Koningin Hans Alders. Dit team, waarin van rijkszijde vertegenwoordigers zitten vanuit VROM, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koningkrijksrelaties (BZK), gaat input leveren voor de belangrijkste beleidsmatige knelpunten van de gemeente.

Daarnaast geeft het team advies om te komen tot oplossingen voor de langere termijn. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan CdK Hans Alders laten weten als reactie op de Overbruggingsimpuls Delfzijl, die de gemeente Delfzijl heeft aangevraagd bij het ministerie.

Naast het DOT wordt door BZK samen met de provincie Groningen een begrotingsscan uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de aard van de financiële situatie en positie van de gemeente. Verder stelt het ministerie menskracht beschikbaar voor het begeleiden van de reorganisatie van het ambtelijk apparaat. Onder de vlag van het Actieprogramma Lokaal Bestuur worden enkele pilots opgezet over burgerparticipatie en communicatie.
Provincie:
Tag(s):