maandag, 15. januari 2007 - 10:23

Deltaplan tegen zeespiegel-stijging

Haarlem

Het nieuwe kabinet moet in de komende kabinetsperiode een deltaplan ontwikkelen hoe de komende 50 tot 100 jaar de Nederlandse kust willen ontwikkelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en een rijzende zeespiegel.

Voor lopende kustversterkingsprogramma’s is tenminste € 50 miljoen extra op de rijksbegroting in de komende bestuursperiode nodig. Dit schrijft het Platform de Nederlandse Kust aan de kabinets(in)formateur, de heer Wijffels.

In de brief pleit het platform, bestaande uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland & Noord-Holland, Boskalis, DHV, Royal Haskoning, WL Delft Hydraulics, het Ministerie van V&W en het ministerie van VROM, naast nadenken ook snel actie te ondernemen waarbij gedurfde oplossingen beslist niet moeten worden gemeden.

“We pleiten er voor om in het regeerakkoord op te nemen dat de regering integraal regie gaat voeren op een aanpak voor zo’n lange termijnperspectief, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken�, aldus gedeputeerde Patrick Poelmann, één van de initiatiefnemers van het Platform. “De succesvolle, jaarlijkse zandsuppleties om de duinen en waterkeringen in stand te houden kunnen weliswaar ook de komende tientallen jaren succesvol zijn.

Het platform vindt dat een andere, fundamentelere aanpak noodzakelijk is. ''Er is immers weinig twijfel meer dat de zeespiegel zal gaan stijgen.� Ze pleit voor ambitieuze aandacht voor de kust en kustveiligheid en een voortvarende aanpak van de kustzone als geheel. Een van de perspectieven waar het onderzoek zich op richt is bijvoorbeeld uitbreiding van het vaste land.
Provincie:
Tag(s):