dinsdag, 24. april 2007 - 9:30

Deltaplan Wonen voor Vlaardingen noodzakelijk

Vlaardingen

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen stelt nog dit jaar een Deltaplan Wonen op. Het Vlaardingse woningaanbod sluit namelijk niet aan op de wensen van de meeste inwoners. Meer koopwoningen en eengezinswoningen zijn noodzakelijk. In het Deltaplan Wonen komen per gebied voorstellen voor het versneld herstructureren van het Vlaardingse woningaanbod. Het Deltaplan Wonen komt tot stand in samenwerking met de gemeenteraad, de woningbouwcorporaties en de regio.

De inzichten zijn mede gebaseerd op twee onderzoeken: de Kernpublicatie Woon 2006 van ABF Research en het rapport Starters op de Vlaardingse woningmarkt van Bureau Companen. De onderzoekers hebben zich gebaseerd op cijfers en feiten én op interviews met Vlaardingers.

Woningaanbod verouderd
Vlaardingers hebben dezelfde woonwensen als andere Nederlanders. Oudere mensen willen een seniorenwoning, jonge gezinnen een eengezinswoning en diverse inwoners willen ook graag investeren in een koopwoning. In Vlaardingen sluit het woningaanbod niet aan op de behoeften van de inwoners.

Uit Woon 2006 blijkt dat we in Vlaardingen te weinig vernieuwen en niet bouwen naar de woonbehoeften. Vlaardingen heeft veel huurwoningen, weinig eengezinskoopwoningen, veel portiekflats en veel verouderde woningen. Ook het tempo van herstructureren ligt achter op Nederland en op de Stadsregio Rotterdam.

Bevolkingsopbouw uit evenwicht
Door het summiere aanbod van eengezinskoopwoningen is doorstromen niet mogelijk, waardoor Vlaardingers buiten de gemeentegrenzen op zoek gaan. Hierdoor ontstaat een eenzijdige bevolkingsopbouw, omdat jongeren wegtrekken en ouderen blijven. Verder is door de grote hoeveelheid goedkope en verouderde huurwoningen ook een snel groeiende instroom te zien uit de stadsregio van mensen met een laag inkomen. Door het wegtrekken van Vlaardingers staat de sociale cohesie in de wijken onder druk. Ook blijven mensen die meer gaan verdienen langer in woningen met een lage huur, zodat veel scheefgroei optreedt.

Overigens blijkt ook uit de recent gepubliceerde Atlas van Gemeenten 2007 de urgentie. Op de ranglijst van de woonaantrekkelijkheid van de 50 grootste Nederlandse gemeenten staat Vlaardingen in de onderste regionen, op de 42^e plaats.

Alarmfase rood
Het college van burgemeester en wethouders heeft de situatie betiteld als alarmfase rood. De situatie is aan het verslechteren en ingrijpen is nu nodig. Vlaardingen mag geen toevluchtsoord en geen doorgangshuis worden.

Tempo maken door het Deltaplan Wonen
Het college wil de kracht van de Vlaardingse gemeenschap de sociale cohesie behouden. Het is nodig om woningen te laten bouwen naar de behoeften van de Vlaardingers. De wijken moeten in hoger tempo dan tot nu toe worden geherstructureerd. Herstructureren omvat het renoveren, samenvoegen, strippen en slopen van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe woningen.

Groen licht van raad voor het Deltaplan Wonen
De gemeenteraad heeft een presentatie gekregen van wethouder Hans Versluijs, die de aanpak van het college heeft toegelicht. Per gebied wil het college op korte termijn in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn, samen met de gemeenteraad, de woningbouwcorporaties en de regio. Op basis van een woonvisie volgen dan projectvoorstellen met prestatieafspraken én gebiedsgerichte sociale programmas. Vanzelfsprekend worden de Vlaardingers bij deze processen en ontwikkelingen betrokken.

Tijdens de oriënterende raadsavond van 19 april gaf de raad groen licht aan wethouder Versluijs voor het uitwerken van oplossingen. De raadsleden onderschreven de noodzaak tot een snelle aanpak en willen deelnemen aan de raadswerkgroep Deltaplan Wonen.

Een voorstel voor de contouren van het Deltaplan Wonen komt in oktober 2007. Die contouren worden dan per gebied uitgewerkt en het Deltaplan Wonen inclusief plan van aanpak is voor eind 2007 gereed.
Provincie:
Tag(s):