donderdag, 5. april 2007 - 8:57

Den Haag akkoord met versterking zeewering Kijkduin

Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag hebben deze week ingestemd met de verbeterplannen van het Hoogheemraadschap van Delfland voor de versterking van de zeewering bij Kijkduin.

De wensen van Den Haag zijn in de verbeterplannen opgenomen. Naast een garantie voor de veiligheid van het achterland behoudt Kijkduin haar identiteit als badplaats, met een open karakter en uitzicht op zee.

De Delflandse kust - die loopt van Hoek van Holland tot aan het Zuidelijk Havenhoofd van Scheveningen - wordt zeewaarts versterkt. Ter hoogte van Kijkduin wordt het duin 30 meter zeewaarts verbreed. Het nieuwe duin wordt op natuurlijke wijze vormgegeven en komt niet uit boven het huidige duin.

Hierdoor blijft het zicht op zee en strand behouden. Daarnaast kan Den Haag de boulevard in de toekomst zeewaarts verschuiven. Het gaat dan niet om woonbebouwing, maar om terrassen, bankjes of seizoensgebonden kiosken. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen maar de stad houdt zo wel de mogelijkheid open om op termijn de relatie tussen boulevard en strand en zee te versterken. De strandpaviljoens schuiven zeewaarts met de duinverbreding mee.

Bij het Westduinpark worden de duinen niet verbreed. Wel wordt het strand verbreed, waarmee een langgekoesterde wens van de gemeente Den Haag in vervulling gaat. De werkzaamheden in Kijkduin starten naar verwachting in het najaar van 2009 en de strandverbreding bij het Westduinpark in 2010.

‘Veiligheid gaat boven alles, maar Kijkduin moet wel een echte badplaats blijven. Zeker gezien de ambities zoals vastgelegd in de Structuurvisie 2020, Wéreldstad aan Zee, waarmee Den Haag inzet op de ontwikkeling van Kijkduin tot een luxueus beachresort, met wellness, sport, zorg en horeca. Het functioneren van zo’n beachresort is natuurlijke sterk afhankelijk van de ligging direct aan zee’, aldus wethouder Norder (Bouwen en Wonen).

Informatiemarkt
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap heeft het plan 1 februari jongstleden officieel vastgesteld. In mei en juni ligt het zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze bekend maken. In Den Haag liggen de plannen ter inzage op de stadsdeelkantoren Loosduinen, Segbroek en Scheveningen en in het Gemeentelijk Contactcentrum in het atrium van het stadhuis.
Op 15 mei organiseren het Hoogheemraadschap, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat een informatiemarkt in hotel Atlantic in Kijkduin. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.30 uur binnenlopen. Na behandeling van de zienswijze, waarschijnlijk na de zomer, stelt het Hoogheemraadschap het definitieve plan vast.
Provincie:
Tag(s):