donderdag, 8. februari 2007 - 10:37

Den Haag: Geen coffeeshops in buurten van scholen

Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag wil dat de verkoop van softdrugs via coffeeshops die te dicht bij scholen liggen op termijn wordt gestaakt. Daarnaast geeft het college in een reactie op de VVD notitie “Harde feiten over softdrugs� inzicht in de mogelijkheden om concentraties van coffeeshops in woonwijken terug te dringen.

Verder blijkt uit de collegereactie dat een groot deel van de door de VVD gevraagde maatregelen al wordt uitgevoerd binnen de huidige aanpak van softdrugs. Voorbeelden daarvan zijn de brede integrale aanpak van hennepteelt op basis van een convenant, de intensivering van de communicatie over de aanpak van hennepteelt en de harde aanpak van growshops.

Het voorstel om ook particuliere verhuurders op te nemen in het hennepconvenant wijst het college af. Wel wil het college het initiatief nemen om te komen tot een lichtere vorm van samenwerking waarbij particuliere verhuurders worden geïnformeerd over de gevaren en risico’s van hennepteelt, de integrale aanpak van softdrugs, de mogelijkheden die er zijn om henneppanden aan te melden bij de politie en de mogelijkheden om als verhuurder zelf op te treden tegen henneptelers .

Het voorstel van de VVD om te bevorderen dat scholen een convenant met politie en hulpverlening afsluiten om het gebruik van cannabis op scholen terug te dringen neemt het college over. Ook zegt het college toe in beeld te brengen in welke mate recidive optreedt bij hennepteelt en of daartegen met een persoonsgerichte aanpak kan worden opgetreden. Tevens neemt het college het voorstel over om een streefcijfer te hanteren voor het aantal jaarlijks te ontmantelen hennepkwekerijen. Voor 2007 is dit streefcijfer vastgelegd op 400.
Provincie:
Tag(s):