donderdag, 18. januari 2007 - 16:12

Denktank voor Armoedebeleid in Venlo

Venlo

De raadscommissie SMZ (Sociaal-maatschappelijke zaken) heeft zich op 17 januari unaniem positief uitgesproken over de nieuwe Denktank Armoedebeleid, een initiatief van raadsleden Bep Holla (CDA) en Anneloes Hovens (PvdA).

De denktank start direct maandag 22 januari met haar eerste vergadering. Het is de bedoeling eerst te inventariseren wat er in de gemeente Venlo al gebeurt op het gebied van armoedebestrijding. Door te kijken wat er wordt gedaan en wat kán worden gedaan op uiteenlopende gebieden, zoals op financieel of sociaal terrein, streeft de denktank naar een aanzet tot integraal samenhangend beleid voor de armoedebestrijding.

De uitvoering van het beleid ligt bij het college van B&W; de denktank stelt zich als doel vóór september 2007 het college een startnotitie aan te bieden, waarin de bevindingen van de denktank in worden uiteengezet, voorzien van aanbevelingen voor het lokale sociale en armoedebeleid.
Provincie:
Tag(s):