woensdag, 2. mei 2007 - 13:41

Detentieboot Dordrecht in gebruik genomen

Dordrecht

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie heeft vandaag in de Tweede Merwedehaven in Dordrecht een nieuwe detentieboot in gebruik genomen. De boot fungeert als detentiecentrum voor vreemdelingen, die geen verblijfsrecht in Nederland (meer) hebben en daarom het land moeten verlaten. De gemeente Dordrecht heeft een vergunning voor het afmeren van de boot voor een periode van maximaal vijf jaar verleend.

De detentieboot in Dordrecht biedt plaats aan 496 personen, die veelal verblijven op twee-, vier- of zespersoonskamers. Elke kamer beschikt over een eigen douche, toilet, koelkast en televisie. Daarnaast beschikt het detentiecentrum over verschillende voorzieningen, waaronder vier lucht- en sportplaatsen, een bibliotheek, een bezoekzaal en een inrichtingswinkel. Op de boot worden alleen mannelijke vreemdelingen geplaatst. Voor de vreemdelingenbewaring geldt een wettelijk regime, waarbij de vreemdelingen in de gelegenheid worden gesteld om deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten (o.a. luchten, sport, recreatie, bezoek en geestelijke verzorging) en daarbuiten verblijven op de afdeling of de kamer.

De beveiligingsmaatregelen op en rond de boot zijn afgestemd op de doelgroep die in het complex wordt gehuisvest. In goed overleg met de gemeente Dordrecht zijn verschillende maatregelen getroffen om de brandveiligheid op de boot te borgen. Dit betreft onder meer een rookdetectiesysteem en een sprinklerinstallatie met aansluitingen op iedere kamer. Voor de ingebruikname hebben al meerdere gemeenschappelijke oefeningen van de brandweer en de bedrijfshulpverleners van het detentiecentrum plaatsgevonden. Deze oefeningen worden jaarlijks herhaald

Met de ingebruikname van de boot in Dordrecht komt het aantal detentieboten in Nederland op drie. Op korte termijn zullen in Zaanstad nog twee nieuwe boten in gebruik worden genomen.
Provincie:
Tag(s):