maandag, 4. juni 2007 - 20:26

Deventer Ziekenhuis verbetert controle op pijn

Deventer

De verpleegkundigen van het Deventer Ziekenhuis krijgen een belangrijke rol in de geïntensiveerde controle op pijn bij geopereerde patiënten. Zonodig kunnen ze pijnstillers geven, of overleggen met een gespecialiseerde pijnverpleegkundige dan wel de dienstdoende anesthesioloog. Een vermindering van pijn bevordert het herstel.

Ook nu krijgt een patiënt na een operatie natuurlijk pijnmedicatie en houden artsen en verpleegkundigen aldoor de toestand van de patiënt in de gaten. Nieuw is, dat de aandacht voor pijn sterk is opgeschroefd en de registratie ervan wordt gestructureerd waardoor bijstelling van medicatie beter mogelijk is.

Vanaf deze week wordt bij geopereerde patiënten meerdere keren per dag de pijn gemeten. De verpleegkundige vraagt de patiënt de mate van pijn aan te geven en kijkt naar de beweegmogelijkheden van het lichaam, de slaperigheid, misselijkheid, jeuk en mate van tevredenheid. Bij het meten van pijn wordt rekening gehouden met iemands persoonlijke beleving.

De scoretabel is daarom eenvoudig van opzet: geen pijn, weinig pijn, veel pijn en ondragelijke pijn. Wanneer een patiënt pijn heeft, kan de verpleegkundige – binnen bepaalde grenzen – zelf pijnmedicatie toedienen of wijzigen. Ook is er 24 uur per dag overleg mogelijk met een gespecialiseerde pijnverpleegkundige en - buiten kantoortijden - met de anesthesioloog.

Om de pijn veel beter te monitoren, worden alle metingen digitaal geregistreerd zodat anesthesiologen aldoor kunnen zien of hun pijnbestrijding voldoende is. Op de langere termijn kan zelfs van statistieken worden geleerd.

Patiënten hebben recht op goede pijnbestrijding. Anders dan vroeger wordt pijn door patiënt en zorgverlener ook niet langer als een geaccepteerd gegeven van ‘’ziek zijn’’ ervaren. Ook blijkt uit verschillende onderzoeken dat een patiënt met minder pijn sneller herstelt, meer tevreden is en complicaties aan hart, bloedvaten en longen verminderen. Ook neemt de kans op chronische pijn af.

De verpleegkundigen in het Deventer Ziekenhuis hebben een belangrijke rol bij de bestrijding van pijn gekregen omdat zij de patiënt dagelijks zien en weten hoe het met hem gaat. In het Deventer Ziekenhuis worden per jaar meer dan 10.000 operaties verricht.
Provincie:
Tag(s):