donderdag, 22. maart 2007 - 9:13

Dierenpark Emmen gaat verhuizen

Emmen

Burgemeester en Wethouders van Emmen en de directie van Dierenpark Emmen presenteerden woensdagmiddag de hoofdlijnen van een totaal geïntegreerd, uniek en innovatief concept voor het dierenpark en het theater. Aanleiding tot deze nieuwe plannen is de noodzaak voor het dierenpark om in te spelen op de wensen en verwachtingen van de consument van vandaag en in de toekomst.

Volgens de directie van Dierenpark Emmen is dit het best te realiseren op de locatie Noordbargeres. Deze locatie ligt eveneens bij het centrum van Emmen. Omdat het gemeentebestuur van plan is om in datzelfde gebied een nieuw theater te bouwen werd de samenwerking gezocht. Een samenwerking die uiteindelijk heeft geleid tot een bijzonder concept.

Het nieuwe concept biedt de bezoeker diverse belevingswerelden, waarin avontuur, ontspanning en leren (educatie) centraal staan. Theater vormt een rode draad door het gehele park en daarnaast is er een eigen theaterwereld.

Het sterke concept waarmee, toen nog, Noorder Dierenpark ruim 35 jaar hoog scoorde – geen dieren in kooien, maar in de vrije natuur– is inmiddels door vrijwel elke dierentuin in het land gekopieerd. Door het ontwikkelen van een nieuw concept wil Dierenpark Emmen het onderscheidend vermogen behouden.

Consumenten, ook die van attractie- en dierenparken, stellen hoge eisen. Bezoekers van het dierenpark van de toekomst willen meer dan alleen iets bekijken, ze willen beleven, ervaren, uitgedaagd worden. Dit nieuwe concept biedt die zintuigelijke prikkeling, dat avontuur maar toch ook rust en inzicht. Het biedt unieke ontmoetingen met natuur en cultuur. Het nieuwe concept borduurt daarmee voort op de kracht van Dierenpark Emmen: toegespitst op de consument van de toekomst.
Het huidige dierenpark is nationaal en internationaal een topattractie. Door deze investeringen zal het dierenpark dit ook in de toekomst zijn.

Deze plannen van Dierenpark Emmen betekenen dat, op termijn, in het centrum een gebied van bijna 13 hectare vrijkomt dat opnieuw ontwikkeld moet worden. Dit biedt nieuwe kansen voor het centrum van Emmen. Voor de centrumlocatie wordt binnenkort een nieuwe visie opgesteld. Burgemeester en wethouders vinden het erg belangrijk dat dit in nauw overleg met alle betrokkenen gebeurt.
Provincie:
Tag(s):