woensdag, 19. december 2007 - 23:24

Dordtse opsporingsambtenaren dragen insigne

Dordrecht

Vanaf 1 januari volgend jaar dragen de meeste Dordtse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) een insigne op hun uniform. Het dragen van dit insigne is door het ministerie van Justitie ingevoerd voor alle 25.000 boa’s in Nederland. Doel is om hun herkenbaarheid voor het publiek te vergroten en om duidelijk te maken dat ze bepaalde bevoegdheden hebben.

In Dordrecht werken er ongeveer zeventig boa’s in uiteenlopende functies, variërend van milieucontroleur tot boswachter. Sommigen werken, behalve voor Dordrecht, ook voor andere gemeenten in de Drechtsteden (bijvoorbeeld leerplichtambtenaren). Alleen beëdigde boa’s die in een uniform en in de openbare ruimte hun werk doen, zoals toezichthouders of parkeercontroleurs, moeten het boa-insigne dragen. Boa’s die er voor kiezen om hun werk in burgerkleding te doen, bijvoorbeeld milieucontroleurs, hoeven geen insigne te dragen. Dit geldt ook voor opsporingsambtenaren die voor de uitoefening van hun taak beter niet herkenbaar zijn, zoals sociaal rechercheurs.

Het ministerie van Justitie voert het insigne in om boa’s beter herkenbaar te laten zijn voor het publiek. Dat is nodig omdat in de praktijk is gebleken dat burgers niet altijd op de hoogte zijn van het werk van deze opsporingsambtenaren. Dat leidt soms tot misverstanden. Aan de hand van het boa- insigne kunnen mensen straks in één oogopslag zien dat ze te maken hebben met iemand met bepaalde bevoegdheden.

Het insigne is zilverkleurig en bestaat uit drie componenten: het schild, de hand en de scepter. Deze symboliseren de taken die de boa heeft. Het schild verbeeldt de bescherming van mensen in de publieke ruimte door de boa. De scepter in de hand geeft aan dat de boa de bevoegdheid heeft om op te treden als dat nodig is.
Provincie:
Tag(s):