vrijdag, 16. november 2007 - 10:27

Dorpsvisie Wagenborgen wordt geactualiseerd

Wagenborgen

Het college van B&W heeft besloten om de dorpsvisie van Wagenborgen te actualiseren. De visie gaat de basis vormen om beslissingen te nemen op de verschillende woningbouwontwikkelingen in Wagenborgen.

De gemeente laat zich bij het actualiseren van deze visie ondersteunen door HzA Stedenbouw & Landschap bv uit Hoorn en de werkgroep Visieontwikkeling Wagenborgen van Stichting Dorpsbelangen Wagenborgen.

Actualisatie is nodig omdat met name bij de ontwikkelingen van woningbouw tegen obstakels wordt aangelopen. Hiervoor moet haalbare oplossingen komen. Bij de actualisatie van de dorpsvisie wordt rekening gehouden met demografische ontwikkelingen, de behoefte aan kwalitatieve woningen en het zoeken naar andere functies op het gebied van toerisme, recreatie, landschap, natuur en zorg.
Provincie:
Tag(s):