woensdag, 17. januari 2007 - 21:08

Drenthe wil geen afvalprovincie worden

Coevorden

Het CDA in de provincie Drenthe is geen voorstander van uitbreiding van de afvalverwerking, door middel van nieuwe verbrandingsovens bij de VAM in Wijster.

Als uit onderzoek, waar het CDA, in de Staten, inmiddels naar gevraagd heeft bij het college van Gedeputeerde Staten, blijkt dat het provinciale omgevingsplan uitbreiding mogelijk maakt en milieuvergunningen moeten worden afgegeven, wil het CDA dat hier bijzonder kritisch naar wordt gekeken.

“Drenthe mag niet beschouwd worden als aan afvalprovincie�, zei Agnes Mulder in Coevorden waar zij deelnam aan een openbaar debat over vuilverbranding. Het gevaar bestaat dat er bij uitbreiding van de capaciteit onvoldoende Drents/ Noordelijk vuil is en deze “grondstof� van elders, waaronder het buitenland, wordt aangevoerd.
Provincie:
Tag(s):