maandag, 2. april 2007 - 9:54

Drie keer zo veel bijstand in aandachtswijken

Utrecht

Inwoners van zeer sterk stedelijke buurten hebben anderhalf keer zo vaak een uitkering als inwoners van niet-stedelijke buurten. Dat komt vooral door het grote aantal bijstandsuitkeringen in de buurten van de grote steden. In de recent genoemde aandachtswijken komt deze uitkering zelfs drie keer zo vaak voor als gemiddeld in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Het aantal uitkeringen is ongelijk verdeeld over stad en platteland. In zeer sterk stedelijke buurten is het aandeel uitkeringsontvangers anderhalfmaal zo groot (18 procent) als in de buitengebieden (13 procent). Het verschil wordt gemaakt door het aantal bijstandsuitkeringen. Het relatieve aantal bijstandsuitkeringen loopt op van 15 per 1 000 inwoners in de niet-stedelijke buurten tot meer dan 70 per 1 000 inwoners in de zeer sterk stedelijke buurten. Het aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is vrijwel gelijk verdeeld over de buurten.

In Utrecht komen de bijstandsuitkeringen geconcentreerd voor in de bebouwde rand om het centrum heen, met uitzondering van de westkant. De buurten die in Utrecht zijn aangewezen als aandachtswijken hebben alle meer bijstandsuitkeringen dan gemiddeld. Dat geldt zowel voor Kanaleneiland, waar het aandeel niet-westerse allochtonen relatief hoog is, als voor de buurt Ondiep, waar het recent onrustig was.
Categorie:
Tag(s):