zondag, 3. juni 2007 - 7:39

Drie Sibascholen sluiten

Amsterdam

Nadat eerder al bekend werd dat drie Islamitische scholen moeten sluiten heeft de gemeente in een persbericht laten weten de situatie zeer te betreuren. Het gaat om drie verschillende scholen in drie stadsdelen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft op vrijdag 1 juni de gemeente Amsterdam geïnformeerd dat de samenwerking tussen Esprit en de Stichting Islamitische Basisscholen Amsterdam (SIBA) niet wordt voortgezet en dat zij heeft besloten de bekostiging van de SIBA te beëindigen.

Dit betekent dat de Sibascholen El Faroeq Omar in stadsdeel Zeeburg, de At Taqwa in stadsdeel Noord en Abraham El Khaliel in stadsdeel Oost mogelijk aan het eind van dit schooljaar worden gesloten.

Op 31 mei jl. vond overleg plaats tussen het interimbestuur van de SIBA, de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van de SIBA, Esprit, ambtelijke vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW en de gemeente. In dit overleg heeft de GMR van de SIBA gemeld geen vertrouwen te hebben in een fusie met Esprit.

Geen draagvlak
De GMR van de SIBA had dit Esprit eerder al per brief laten weten. In het overleg van 31 mei jl. is dit bevestigd. Esprit heeft vervolgens geconstateerd dat er geen draagvlak is voor de voorgenomen fusie. Naar aanleiding van deze situatie heeft de staatssecretaris voor primair onderwijs, mevrouw Dijksma, besloten de bekostiging van de SIBA te beëindigen.

De gemeente heeft dit proces van dichtbij gevolgd vanuit haar positie als hoeder van het algemeen belang. Vanuit die positie schept de gemeente ook voorwaarden voor voldoende en kwalitatief goed onderwijs in de stad. De beslissing die nu genomen is valt onder de verantwoordelijkheid van het SIBA-interimbestuur, Esprit en het Ministerie van OCW. De bekostiging van het basisonderwijs is een verantwoordelijkheid van OCW.

Wethouder Buyne liet weten het zeer te betreuren dat er geen oplossing is gevonden. Het meest belangrijk is nu dat de kinderen zo snel mogelijk op een andere school een plaats krijgen zodat ieder kind het volgende schooljaar een plek heeft op een nieuwe school. De kinderen mogen niet de dupe worden van deze situatie.

De keuze voor een nieuwe school ligt overigens volledig bij de ouders. De gemeente wil en kan hier niet in treden. De inspanningen van de gemeente zijn alleen gericht op een goed verloop van de overgang, in het belang van de kinderen en hun ouders. Het bestuur van SIBA heeft gemeld de ouders dit weekend per brief te informeren.
Provincie:
Tag(s):