vrijdag, 2. februari 2007 - 12:18

Duidelijke regels voor opsporing donkere ruiten

Soesterberg

Het is niet toegestaan om autoruiten te voorzien van coatings of folies die het zicht ernstig belemmeren. In tegenstelling tot wat deze week in de herhaling van het tv-programma Blik op de Weg is beweerd, zijn er duidelijke normen wanneer een bestuurder in overtreding is. Als de lichtdoorlaatbaarheid van de autoruiten kleiner is dan 50% volgt een bekeuring. Om de lichtdoorlaatbaarheid van autoruiten te meten wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde tintman.

De politie gebruikt tijdens reguliere controles een zogenaamde ‘tintman’. Dit apparaat meet de hoeveelheid licht die de autoruit doorlaat. Als de gemeten lichtdoorlaatbaarheid minder is dan 50% volgt een bekeuring (€75,-). Daarnaast kan het kentekenbewijs deel 1 (A) worden ingevorderd. Het voertuig moet in dat geval binnen vier weken aan de gestelde eisen voldoen.

Donker getinte autoruiten zijn niet veilig omdat ze het zicht beperken. Bij regenachtig en donker weer of wanneer een zonnebril wordt gedragen, kunnen getinte ruiten tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien is oogcontact tussen bestuurders onderling - en met kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers - onmogelijk. Hierdoor vervalt een belangrijke communicatiemogelijkheid in het verkeer

In het Voertuigreglement (artikel 5.2.42) staat het helder omschreven: de voorruit en de zijruiten van personenauto’s mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen en niet voorzien zijn van onnodige voorwerpen, die het uitzicht van de bestuurder belemmeren. Hierbij valt te denken aan folies die de lichtdoorlaatbaarheid beperken, aldus de nota van toelichting. Ook coatings zijn niet toegestaan. Bij de toelating van motorvoertuigen (typegoedkeuring) wordt hierop toegezien. Sommige eigenaren plakken later echter folie of coating op de autoruiten waardoor het zicht ernstig wordt beperkt. In die gevallen treedt de politie waar nodig op.
Categorie:
Tag(s):