donderdag, 25. januari 2007 - 21:43

Duisenberg Regeling voor Dexia gedupeerden goedgekeurd

Amsterdam

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag de Duisenberg
Regeling verbindend verklaard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). De Duisenberg Regeling kwam tot stand in april 2005 na langdurige onderhandelingen tussen Dexia Bank Nederland en de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Door de verbindendverklaring is de regeling de oplossing van het aandelenleaseprobleem, die zich vele jaren heeft voortgesleept.

Het Hof oordeelde dat de Stichting Leaseverlies, de Stichting Eegalease, de Consumentenbond en de VEB voldoende representatief zijn om namens alle gedupeerde
aandelenleasecontractanten om verbindendverklaring te verzoeken. Bovendien is de kern van de beschikking van het Hof dat de Duisenberg Regeling de toets der kritiek volledig
doorstaat en zonder meer als redelijk kan worden beschouwd.

De schikking die leidde tot de Duisenberg Regeling werd in juni 2005 definitief, nadat een overweldigende meerderheid van de bij de Stichtingen Leaseverlies en Eegalease aangesloten aandelenleasecontractanten vóór die regeling gestemd had. De regeling houdt in dat gedupeerden zonder eega tot tweederde van hun overgebleven restschuld kwijtgescholden krijgen en in de eegasituatie zelfs tot honderd procent daarvan. Mensen die desondanks geen gebruik willen maken van de Duisenberg Regeling, hebben zes maanden de tijd om dat via een opt-out verklaring kenbaar te maken.
Categorie:
Tag(s):