woensdag, 7. november 2007 - 20:47

Duizend kinderen leren ondernemen

Groningen

In Friesland, Groningen en Drenthe begint op dinsdag 4 maart 2008 een grootschalig project om leerlingen in groep 8 van de basisschool te leren ondernemen. In veertien weken tijd zetten de leerlingen geheel zelfstandig met hun groep een onderneming op en verdienen geld voor bijvoorbeeld een schoolreis of een goed doel. Er kunnen maximaal vijftig scholen deelnemen aan het project. Scholen kunnen zich aanmelden tot 10 februari 2008.

“Nederland moet ondernemender worden�, zelfs de koningin noemde het twee maal in haar troonrede van 2007. Want als Nederlanders zich in economisch opzicht willen blijven onderscheiden, dan moeten ze leren ondernemen. Onderzoeksbureau EIM suggereert in recent onderzoek om met leren ondernemen al op de basisschool te beginnen. Stichting ‘50 ondernemende basisscholen Noord-Nederland’ maakt hiermee in 2008 een begin voor Drenthe, Groningen en Friesland.

“50 Ondernemende basisscholen Noord-Nederland� bevordert de ondernemende attitude door leerlingen in groep 8 een positieve ondernemerservaring te bieden. De kinderen leren dat ondernemen niet moeilijk is – iedereen kan het, en als je het samen doet is er plaats voor ieders specifieke talent. In veertien lessen komt alles aan bod wat nodig is om te ondernemen. Het lespakket is ontwikkeld door De Ondernemers BV (Assen). De lesmaterialen worden geproduceerd door Uitgeverij ThiemeMeulenhoff. Het project wordt gefinancierd door het Rabobank Projectenfonds Noord-Nedelrand. Wanneer het project in Noord-Nederland een succes is, willen de initiatiefnemers het project een landelijk voortzetten.
Provincie:
Tag(s):