dinsdag, 13. november 2007 - 19:20

Duurzaam veilige schoolomgeving

Zevenbergen

Het college van B&W is van plan om alle schoolomgevingen in de gemeente duurzaam veilig in te richten. Het streven is dat in 2010 de kwantiteit en kwaliteit van de verkeersveiligheid op en rondom scholen is verbeterd.

Een veilige leefomgeving is één van de kerntaken van de gemeente.
De veiligheid in het verkeer speelt daarin een belangrijke rol. Naast de verkeersaspecten, zoals parkeren bij scholen, is er meer aandacht nodig voor het voorkomen van knelpunten en onveilige situaties bij scholen.
Hierin ligt een duidelijk verband met het onderwijsbeleid, gedrag van personen en ruimtelijke inrichting.

Daarnaast zijn er ook infrastructurele maatregelen nodig. De categorisering, markering en snelheidsremmende maatregelen (fysieke verkeersveiligheid) zijn in een vergevorderd stadium van uitvoering, zoals bijvoorbeeld de drempels. Ook rond scholen moet de leefomgeving worden verbeterd. Mensen komen hier samen voor sociale activiteiten. Een goede infrastructuur is hierbij een uitgangspunt. Bij de scholen komt bijvoorbeeld een Kiss&Ride-bord te staan, waar ouders mogen stoppen om hun kinderen uit te laten stappen. Deze locaties zijn niet bedoeld als parkeerplaats.

Naast de infrastructurele maatregelen, kunnen scholen via sociale verkeersveiligheidsmaatregelen (zoals educatieve methodes) de verkeersveiligheid extra onder de aandacht brengen. Verkeerseducatie heeft een belangrijke plaats in het onderwijsbeleid.

Vanaf 2005 is het onderdeel ‘sociale verkeersveiligheid’ onder de aandacht gebracht door het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie gericht op jongeren van 4 tot en met 18 jaar.

Voor de jaren tot 2010 staat er jaarlijks € 80.000 op de begroting voor het opzetten en uitvoeren van de fysieke en sociale verkeersmaatregelen.
Provincie:
Tag(s):