dinsdag, 11. december 2007 - 19:54

Dwangsommen dreigt voor TT-circuit

Assen

Het TT-circuit in Assen krijgt van de provincie Drenthe twee dwangsommen opgelegd. Uit de meetgegevens van de permanente geluidmeetmast op het circuit komt namelijk naar voren dat bij meerdere activiteiten dit jaar overschrijdingen van de toegestane geluidsnormen zijn geconstateerd.

De provincie Drenthe wil met het opleggen van deze dwangsommen het naleven van de voorschriften uit de milieuvergunning afdwingen en daarmee het milieu beschermen. Gedeputeerde handhaving Henk Baas (Christen Unie) benadrukt het belang van handhaving. “Op deze manier houden we rekening met de omgeving en het milieu�.

Dit jaar zijn bij diverse activiteiten op het TT-circuit de toegestane geluidsnormen zoals genoemd in de Wet milieubeheer diverse malen overschreden. Het gaat om zogeheten Cup-races (type 3 evenement) en rijvaardigheidstrainingen (type 4 evenement) Bij een type 3 evenementen geldt op de meetmast een geluidsnorm van maximaal 76 dBA en bij type 4 evenementen een norm van maximaal 71 dBA.

In de vergunning zijn onder andere voorschriften opgenomen ter voorkomen dan wel beperking van geluidsoverlast. Het TT-circuit moet voldoen aan zowel de grenswaarden op de vergunningpunten rondom het circuit als aan de grenswaarden op de meetmast op het terrein. Uit de meetgegevens van de betreffende activiteiten bleek dat de grenswaarden op de meetmast zijn overschreden met gemiddeld 2dBA. Dit betekent een overschrijding van het geluid met meer dan 50%, wat volgens gedeputeerde Baas niet acceptabel is.

Voor elke volgende overtreding van evenementen in type 3 wordt een dwangsom van 10.000 euro opgelegd met een maximum van 180.000 euro. Bij de type 4 evenementen geldt een dwangsom van 5.000 euro per overtreding met een maximum van 100.000 euro.
Provincie:
Tag(s):