woensdag, 13. juni 2007 - 21:24

Eén jaar collectief winkelverbod in Enschede

Enschede

In april 2006 ging in Enschede het collectief winkelverbod van start. Na een jaar is de balans opgemaakt. In de periode april 2006 t/m april 2007 werd in de Enschedese binnenstad en in de Lipperkerkstraat door 220 ondernemers gewerkt met het collectief winkelverbod.

Zij reikten 230 kaarten uit waarvan 212 gele en 18 rode. Deelnemende partijen zoals ondernemers, gemeente en politie zijn tevreden over de samenwerking en verhoogde aandacht voor bestrijding van winkeldiefstal. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Strafbare feiten gele/rode kaart
In Enschede werden het afgelopen jaar 212 gele kaarten en 18 rode kaarten uitgedeeld. De gele kaarten werden uitgereikt vanwege (winkel)diefstal. De rode kaarten werden uitgereikt vanwege diefstal met geweld en aan overtreders die binnen een half jaar opnieuw de fout in gingen. In het afgelopen jaar is één keer proces-verbaal opgemaakt voor huisvredebreuk. Eén persoon betrad na uitreiking van een rode kaart opnieuw een winkel die voor hem verboden toegang was.

De 212 gele en 18 rode kaarten (totaal 230) zijn uitgedeeld door 46 winkelbedrijven. Van de 212 gele kaarten is 49 het hoogste aantal uitgereikte kaarten bij dezelfde winkel. De gele kaarten zijn door 43 afzonderlijke winkels uitgereikt. Van de 18 rode kaarten is 4 het hoogste aantal uitgereikte kaarten bij dezelfde winkel. De 18 rode kaarten zijn uitgedeeld door 9 verschillende winkels.

Wijze van afhandeling verdachte door politie/ justitie
Proces-verbaal en/ of transactie 48% (=111)
Veelpleger voorgeleiding 18% (=41)
Casusoverleg/ HALT 34% (=78)
Totaal 100% (=230)

HALT
Het afgelopen jaar is in Enschede HALT aangesloten bij het KVO. Jongeren die zich schuldig maken aan een overtreding worden door de politie doorverwezen naar HALT voor een werkstraf. Deze werkstraf heeft bij voorkeur een duidelijke relatie met het gepleegde feit. Waar mogelijk gaat het om een werkstraf in of rondom de winkel waar het strafbare feit is gepleegd.

Uitbreiding
Gaandeweg het jaar is het gebied in Enschede waar het collectief winkelverbod wordt toegepast uitgebreid. Naast Centrum en Lipperkerkstraat is het ook gestart in Enschede-Zuid. Winkelcentrum Deppenbroek en de MIRO bereiden de invoering van het winkelverbod voor. De verwachting is dat er over één jaar een stadsbrede dekking is. Dat betekent bijvoorbeeld dat een overtreder in het Centrum ook niet meer wordt toegelaten in aangesloten winkels in een ander stadsdeel.

Evaluatie
De betrokken partijen evalueren na de zomer het project. Daarbij wordt onderzocht hoe ondernemers het KVO ervaren. Ook het gebruik van het collectief verbod is onderwerp van onderzoek. Daarnaast wordt uitgezocht wat de invloed is van de maatregel op misdaadcij-fers.

Collectief winkelverbod
Het collectief verbod houdt in dat binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ondernemers samen werken bij het opleggen van winkelverboden. Indien één van de aangesloten ondernemers een winkelverbod oplegt, geldt dit verbod tevens uit naam van alle bij het keurmerk aangesloten ondernemers.

Een persoon kan dus met één verbod uit alle deelnemende winkels worden geweerd. Het systeem werkt, net als voetbal, met een gele en een rode kaart. Bij een eerste delict ontvangt de overtreder een gele (waarschuwings)kaart. Begaat dezelfde persoon binnen een halfjaar een tweede delict dan wordt hem of haar de rode kaart uitgereikt en daarmee de toegang tot KVO-aangesloten winkels voor bepaalde tijd ontzegd.

Het collectief winkelverbod kan worden opgelegd in geval van:
· (Poging tot) diefstal;
· (Poging tot) oplichting/ valsheid in geschriften;
· Bedreiging/ mishandeling van personeel en/ of winkelbezoekers;
· Vernieling in de winkel.
Provincie:
Tag(s):