zondag, 18. februari 2007 - 13:35

Eén op de zeven homostellen trouwt in Amsterdam

Amsterdam

Op 1 april 2001 werd in Amsterdam het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten. Eind 2006 zijn hier inmiddels 1.291 homostellen getrouwd en ook de eerste echtscheidingen hebben al weer plaatsgevonden (28 tot en met 2005). In het eerste jaar dat het homohuwelijk mogelijk was vonden de meeste bruiloften plaats (2001: 253) en sinds 2003 schommelt het aantal rond de 200 per jaar. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt.

Landelijk gezien volgt het aantal homohuwelijken een dalende trend van 2.414 in 2001 tot 1.150 in 2005. Ruim 2% van alle Nederlandse huwelijken betreft een homohuwelijk. Een relatief groot deel (14%) wordt afgesloten in Amsterdam. Opvallend is dat het in de hoofdstad in bijna driekwart van de gevallen om twee mannen gaat (2006: 74%). In Nederland als geheel worden er sinds 2003 juist iets meer huwelijken tussen vrouwen gesloten.

Partners van dezelfde sekse trouwen vaker op latere leeftijd. Terwijl bijna de helft van de trouwende heterostellen (46%) jonger is dan 34 jaar, geldt dit bij de trouwende mannenstellen voor slechts 11% en bij de vrouwenstellen voor 19%. Zeven van de tien homohuwelijken worden aangegaan tussen het 35e en 54e levensjaar.

Onder mannen die trouwen komen vaker grote leeftijdsverschillen voor. Drie van de tien keer is het leeftijdsverschil 10 jaar of meer. Dit is ongeveer twee keer zo vaak als bij trouwende hetero’s en lesbiennes. Deze twee laatste groepen hebben zes van de tien keer een leeftijdsverschil dat kleiner is dan vijf jaar. Bij mannen is dit vier van de tien keer het geval.
Provincie:
Tag(s):