dinsdag, 27. februari 2007 - 17:57

Ecolish onderzoekt energiebesparing bij lage inkomens

Heerlen

Op 1 en 2 maart vindt in Heerlen de kick off meeting plaats van het Europese energieproject ECOLISH. ECOLISH staat voor Energy Exploitation and Performance Contracting for Low Income and Social Housing. Het project heeft als doel het vinden van methoden voor energiebesparing in woningen van mensen met lage inkomens.

In het project ECOLISH wordt onderzocht wat de technische mogelijkheden voor energiebesparing zijn, wat de financiële gevolgen en bijhorende oplossingen daarvan zijn en hoe bewoners er enthousiast en actief bij betrokken kunnen worden. De deelnemende landen hebben een taakverdeling afgesproken en willen op deze manier van elkaar leren en kennis uitwisselen. Heerlen richt zich als specialist in buurtgericht werken vooral op de communicatie met en de organisatie van de bewoners. De Zuid-Limburgse stad heeft hiermee de kans om internationaal te laten zien dat haar aanpak van buurtgericht werken zeer goed werkt, zo meldt de gemeente vandaag.
Provincie:
Tag(s):