donderdag, 13. december 2007 - 10:31

Eerste burger-initiatief in 2e kamer pleit voor betere bio-industrie

Den Haag

Donderdag 13 december vindt in de Tweede Kamer het debat over het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief (JMA) plaats. In korte tijd hebben 106.975 Nederlanders zich aangesloten bij het burgerinitiatief.

Zij vragen de politiek te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed,
zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste
gaat van tropische bossen.

'Het burgerinitiatief geeft een stem aan het grote onbehagen in de samenleving over de bio-industrie. De politiek kan hier nu niet meer om heen en staat voor een historische keuze voor de toekomst: industrie of boerderij?', aldus Wouter van Eck, campagneleider
Landbouw en Voedsel van Milieudefensie.

In de notitie 'Boeren met toekomst' heeft Milieudefensie haar plan
uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens van het
Landbouw Economisch Instituut. Het voorstel gaat uit van een
geleidelijke omvorming van de bio-industrie tot een milieu- en
diervriendelijke veehouderij die óók voor boeren gunstig uitpakt.

De Nederlandse veehouderij zal hierdoor niet langer zo veel mogelijk zo
goedkoop mogelijk produceren, maar omschakelen naar kwaliteitsproductie. Afzien van verdere schaalvergroting en industrialisering betekent dat meer boeren aan het werk blijven.

Met een burgerinitiatief kunnen minimaal 40.000 mensen samen een
voorstel op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Alle Kamerleden moeten dan stemmen over het voorstel. Het burgerinitiatief over de omschakeling van de veehouderij is het eerste initiatief dat daadwerkelijk door het parlement wordt behandeld.
Provincie:
Tag(s):