maandag, 12. november 2007 - 20:28

Eerste jeugddebat op lokaal niveau

Lansingerland

Woensdag 14 november 2007 houdt de gemeente Lansingerland op initiatief van de jeugdklankbordgroep We4You uit Bleiswijk het eerste Lansingerlandse Jeugddebat. Het is het eerste jeugddebat op lokaal niveau dat op basis van het al jaren bestaande landelijke jeugddebat wordt georganiseerd. Daarmee heeft de gemeente Lansingerland een landelijke primeur!

Het initiatief kwam tot stand met steun van alle gemeenteraadsfracties en van maatschappelijke organisaties als de 3B-Bibliotheek, Vluchtelingenwerk 3B en de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland.Het debat vindt plaats in samenwerking met FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling, de Nationale Jeugdraad en het College van Burgemeester en Wethouders van Lansingerland.

De vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Lansingerland hebben inmiddels per school zes jongeren geselecteerd in de leeftijdsgroep 12-18 jaar die aan het debat meedoen.Naast een werving via de scholen in Lansingerland zijn via deze gemeentepagina, persberichten en websites ook jongeren die wél in Lansingerland wonen maar elders in de regio op school zitten, uitgenodigd om mee te doen.

Woensdagochtend 14 november zal een lid van het college van Burgemeester en Wethouders de deelnemende jongeren welkom heten in het bestuurscentrum van de gemeente Lansingerland in Bleiswijk. Vervolgens zullen de medewerkers van de Nationale Jeugdraad de jongeren trainen en begeleiden bij het formuleren van een drietal brandende thema’s die de jongeren aan de orde willen stellen.

Na de lunch is het tijd voor het echte werk en gaat om 13.30 uur in de raadszaal onder leiding van de nieuwe burgemeester Ewald van Vliet het openbare jeugddebat van start. Aan dit debat zullen ook de wethouders van Lansingerland deelnemen. Het is de bedoeling dat het debat – dat duurt tot ongeveer 15 uur - lijkt op een echte gemeenteraadsvergadering met veel discussies maar ook echte conclusies en toezeggingen.

Het jeugddebat is natuurlijk openbaar. Belangstellenden zoals medescholieren, docenten, politici en ouders zijn welkom als toeschouwer bij het debat. Na afloop van het debat is er gelegenheid om met een hapje en drankje na te praten.
Provincie:
Tag(s):