maandag, 29. oktober 2007 - 14:39

Eerste Kamer behandelt kindgebonden budget

Den Haag

De Eerste Kamer behandelt komende dinsdag, 30 oktober, het wetsvoorstel dat de omzetting regelt van de kinderkorting in een kindgebonden budget. Het gaat om een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen, zoals eerder geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet. Een belangrijk verschil is dat in de nieuwe wet het kindgebonden budget is gebaseerd op draagkracht.

Dit betekent dat het bedrag afneemt naarmate het vermogen van de ouders om zelf bij te dragen toeneemt. Daarmee is het een inkomensafhankelijke regeling. De nieuwe kinderbijslagwet treedt op 1 januari 2008 in werking, indien de Eerste Kamer er mee instemt.

Een van de belangrijkste redenen om de kinderkorting in de loon- en inkomstenbelasting te vervangen door een kindgebonden budget is dat het probleem van de verzilvering ermee moet worden opgelost. Nu is het voor werkenden met een inkomen op minimumloonniveau soms niet mogelijk de kindkorting te incasseren, omdat de extra arbeidsgerelateerde kortingen bij elkaar meer bedragen dan de te betalen belasting. In die gevallen is het voordeliger om niet aan het werk te gaan en een uitkering te houden. Door het wetsvoorstel wordt de kinderkorting vervangen door een toeslag waardoor mensen die werken net als mensen met een uitkering het volledige bedrag van de kinderkorting ontvangen.

Net als in de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer de VVD-fractie gekant tegen invoering van de inkomensafhankelijke kindertoeslag. De VVD-fractie vindt ook dat het wetsvoorstel niet bijdraagt aan het vervangen van een uitkering door inkomen uit werk, zo liet fractiewoordvoerder Biermans eerder al weten.
Categorie:
Tag(s):