woensdag, 14. februari 2007 - 11:27

Eerste resultaten vliegtuigregistratiesysteem Lelystad

Lelystad

Het vele vliegverkeer boven Lelystad houdt zich aan de afgesproken gedragsregels. De meeste vliegtuigen hebben een hoogte boven de 7.000 voet (2.100 meter).Onder de 4.000 voet (1.200 meter) komt geen enkel vliegtuig.Dat blijkt uit de presenteerde cijfers van de gemeente. Het vliegtuigregistratiesysteem dat eind november 2006 werd geïnstalleerd heeft de vliegbewegingen boven het stedelijk gebied van Lelystad vastgelegd.

Uit de cijfers over december 2006 en januari 2007 is een voorzichtige trend waarneembaar: per maand passeren meer dan 3.000 vliegtuigen de stad Lelystad. Het meeste verkeer daalt richting Schiphol. Daarbij komt niemand onder de 4.000 voet. Tot aan de Knardijk is dat de afgesproken hoogte.

Een aantal van tussen de 500 en 700 vliegtuigen komen op een hoogte voorbij van tussen de 4000 en 7.000 voet. Dat is het verkeer waar bewoners mogelijk enige geluidhinder van kunnen ervaren. Gemiddeld per dag gaat het dan om ongeveer 20 vliegtuigen die Lelystad passeren. Deze vluchten vinden voor het grootste deel overdag plaats. Tussen 24.00 uur ’s nachts en 06.00 ’s ochtends is een beperkt aantal vluchten waargenomen: 4 in december en 13 in januari.

De gemeente zal van de resultaten van het vliegtuigsignaleringssysteem melding maken bij de Commissie Regionaal Overleg Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Verkeer en Waterstaat
Provincie:
Tag(s):