donderdag, 22. november 2007 - 15:18

Eerste stuw in project Stuwende Kracht in gebruik genomen

Kessel

In Kessel is woensdag de eerste van 1.000 aan te leggen stuwen in Noord- en Midden-Limburg officieel in gebruik genomen. De stuwen worden gerealiseerd in het kader van het project De Stuwende Kracht, onderdeel van de campagne Nieuw Limburgs Peil. Met deze waterconserverende maatregel willen Waterschap Peel en Maasvallei, de Provincie Limburg en de agrariërs in 2015 de grondwaterstand in Limburg op een gewenst peil hebben. Circa 500 stuwen worden door boeren zelf bediend, de andere 500 door het waterschap.

Water langer vasthouden om verdroging te voorkomen, begint in de boerensloot. En dus bij de boer zelf. Door regenwater vast te houden is straks minder beregening en arbeid nodig, wat een flinke kostenbesparing oplevert. Op de landbouwgrond van agrariër Kees Peeters in Kessel werd de eerste stuw officieel geplaatst. “De Stuwende Kracht zorgt ervoor dat je niet meer zoveel hoeft te beregenen. Het regenwater wordt in de bodem geconserveerd, waardoor het peil hoger wordt en gewassen minder snel verdrogen. En dat is goedkoper dan beregenen�. Peeters is dan ook enthousiast over deze aanpak. “Waterschap Peel en Maasvallei en Provincie Limburg zien in dat samen optrekken met agrariërs belangrijk is voor waterconservering in de bodem. We hebben elkaar hierin nodig�, volgens Peeters.

In april 2008 moeten alle 1.000 stuwen zijn geplaatst.
Provincie:
Tag(s):