woensdag, 21. februari 2007 - 21:17

Eindhoven Airport pakt uitstoot broeikasgassen aan

Eindhoven

Eindhoven Airport zal met ingang van mei 2007 haar passagiers door middel van de campagne “Natuurlijk Vliegen� verleiden 100% klimaatneutraal te vliegen. Bovendien heeft Eindhoven Airport zich ten doel gesteld 100% van de broeikasgassen als gevolg van haar eigen bedrijfsvoering te compenseren. .

Na het intoetsen van zijn vliegbestemming wordt de passagier direct geïnformeerd over de hoeveelheid vrijkomende broeikasgassen en de kosten om deze in z’n geheel te compenseren.

Berekeningen tonen aan dat tussen de 10 en 20% van de passagiers hun vlucht moeten compenseren, om de groei van het vliegverkeer op Eindhoven Airport de komende jaren klimaatneutraal te kunnen laten plaatsvinden.

De inkomsten van compensatie worden gebruikt voor klimaatprojecten waarmee elders reductie van een gelijke hoeveelheid CO2 wordt gerealiseerd. De gebruikte projecten worden gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

Eindhoven Airport is de eerste Nederlandse luchthaven die het initiatief neemt om samen met de passagiers de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van vliegverkeer terug te dringen.
Provincie:
Tag(s):