zaterdag, 2. juni 2007 - 21:15

Emmen helpt starters op de woningmarkt

Emmen

Om starters meer kansen te geven om een betaalde (eerste) woning te
kunnen kopen, heeft de gemeenteraad onlangs besloten de VROM
Starterslening in te voeren. De Vrom starterslening is de opvolger van de
gemeentelijke starterslening die de gemeente op eigen initiatief in 2004 al
invoerde. Met de VROM Starterslening heeft de gemeente Emmen nog
meer mogelijkheden om mensen die een ‘eerste huis’ willen kopen te
ondersteunen. Het aantal starterleningen verdubbelt zelfs.

Huishoudens die voor de eerste keer een huis willen kopen hebben soms moeite om een geschikte koopwoning te vinden die binnen hun financiële
mogelijkheden valt. Ook sommige huurders die de stap naar een koopwoning willen zetten ervaren dit probleem.

Over het algemeen wordt dit probleem veroorzaakt door de gestegen prijzen van koopwoningen en doordat woningeigenaren te weinig doorstromen naar een andere (duurdere) woning. Door meer woningen te (laten) bouwen wil de gemeente voldoende betaalbare koopwoningen voor starters beschikbaar krijgen. Gemeente Emmen geeft starters extra steuntje in de rug

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en om koopstarters in Emmen een steuntje in de rug te geven is in 2004 reeds de gemeentelijke starterslening geïntroduceerd . De Starterslening is in samenwerking tussen de gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) ontwikkeld. Sinds de invoering hebben 35 ‘koopstarters’ in Emmen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Provincie:
Tag(s):