vrijdag, 16. februari 2007 - 14:34

Energieneutrale stadswijken in Drenthe mogelijk

Assen

Aardwarmte kan in delen van Drenthe net zo goedkoop worden gebruikt voor verwarming van gebouwen en huizen als gas. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie naar de toepassingsmogelijkheden van aardwarmte in Roden-Leek, Assen en Zuidoost-Drenthe. Op die plaatsen zit op 3 kilometer diepte kokend water in de grond, zo bleek uit eerder onderzoek. Als dat water naar de oppervlakte wordt gehaald is het nog steeds zo'n 100'0c; uitstekend geschikt voor verwarming.

Tanja Klip-Martin (VVD) vindt nu de tijd rijp voor de drie gemeenten om knopen door te hakken. "We gaan op zoek naar partners onder de energieleveranciers. Voordat er een schop de grond in gaat voor nieuwbouw, moeten we de investering in aardwarmte overwegen," aldus Klip.

Een jaar geleden bracht TNO in opdracht van de provincie Drenthe een verkenning uit over de geschiktheid van de ondergrond voor het winnen van aardwarmte. In de kop van Drenthe en in de omgeving van Emmen bleek dat technisch gezien goed te kunnen. Nu heeft TNO onderzocht of het economisch ook haalbaar is op vijf specifieke locaties: Assen Messchenveld, Assen Zuid, Roden-Leek, Emmen Centrum en het tuinbouwgebied Rundedal. De kosten variëren afhankelijk van de afzetmogelijkheden tussen de EUR 6,20 en EUR 11,90 per gigaJoule. Dat is vergelijkbaar met de kosten van gas.

Als de gebruikelijke energiebelasting op aardwarmte achterwege blijft, is aardwarmte in Drenthe goedkoper. Gedeputeerde Klip wil zich sterk maken om die energiebelasting tegen te houden. "Aardwarmte is nagenoeg CO2-neutraal, dus superduurzaam. Die heffing zou het onnodig duur maken en dat stimuleert het gebruik natuurlijk niet. Die boodschap zal ik in Den Haag zeker verkondigen," zo licht Klip toe.

De benodigde investeringen voor het winnen zijn hoog. Het aanleggen van een aardwarmtecentrale kost zo'n tien miljoen euro. Daarom is het economisch alleen haalbaar bij grootschalige afzet van die aardwarmte. Nieuwe stadswijken of het kassengebied zijn dus kansrijke projecten voor de toepassing van aardwarmte. De energie kan ook gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit of voor koeling van gebouwen. Zo kunnen de investeringen in tien tot vijftien jaar zijn terugverdiend, terwijl de installatie 30 jaar lang kan functioneren.

De provincie wil samen met belanghebbenden de planvorming ter hand nemen. Daarmee geeft de provincie invulling aan het provinciale klimaat- en energiebeleid. De productie en distributie van aardwarmte is volledig CO2-neutraal als bij het aandrijven van de pompen groene stroom wordt gebruikt. Hierdoor is het dus mogelijk hele stadswijken energieneutraal te maken. Door het stimuleren van de toepassing van bodemenergie als duurzame energiebron draagt de provincie bij aan het bereiken van de klimaatdoelstelling.
Provincie:
Tag(s):