woensdag, 28. februari 2007 - 22:37

Enkelzenuwprikkeling oplossing voor incontinentie

Zenuwstimulatie vanuit de enkel kan een oplossing zijn voor incontinentieproblemen. Deze stimulatie beïnvloedt foute signalen vanuit de blaas en na een aantal behandelingen behoren incontinentieproblemen tot het verleden. De Arnhemse uroloog Michael van Balken deed onderzoek hiernaar en promoveert 2 maart 2007 hierop bij VU medisch centrum in Amsterdam.

Vaak kleine beetjes moeten plassen of een plotselinge onhoudbare aandrang urine te verliezen komt veel voor en is een door de vergrijzing groeiend probleem. Tot voor kort kon men dit alleen met medicijnen behandelen. Als dat geen of te weinig resultaat had bleef enkel ingrijpende chirurgie over.

Nu is een alternatief voorhanden: stimulatie van de enkelzenuw. Zo worden foute signalen vanuit de blaas gunstig beïnvloed. Michael van Balken deed onderzoek naar het gebruik van de enkelzenuw bij deze problemen. Hij bracht een naaldje aan dat via de enkel elektrische pulsen afgaf, in 12 wekelijkse behandelingen van een half uur. Daarna werd, bij voldoende resultaat, overgegaan op minder frequente onderhoudstherapie.Zelfs bij zeer hardnekkige aandrangproblemen geeft enkelzenuwstimulatie goede resultaten. Bij circa tweederde van de patiënten nemen de klachten af met meer dan 50%. Als ook de seksualiteit gestoord is, verbetert deze vaak mee met een succesvolle behandeling. Helaas geeft voorafgaand onderzoek niet duidelijk aan welke patiënten positief op de behandeling zullen reageren. Succes is echter niet los te zien van deze zenuwstimulatie.

Daarom is een prototype voor een kleine implanteerbaar stimulator ontwikkeld en getest, zodat uiteindelijk zelfstimulatie in de thuissituatie mogelijk wordt. De enkelzenuwstimulatie lijkt in de toekomst een belangrijke rol te gaan spelen bij de behandeling van aandrangincontinentie en blaasfunctiestoornissen.
Categorie:
Tag(s):