zondag, 25. november 2007 - 10:08

Enschede wint Gouden Piramide 2007 met herbouw Roombeek

Enschede

De gemeente Enschede heeft zaterdag 24 november in Rotterdam uit handen van de Minister van Ruimte en Milieu Cramer de Gouden Piramide 2007 ontvangen. Enschede won de prijs met de wederopbouw en herstructurering van de wijk Roombeek die op 13 mei 2000 werd getroffen door de vuurwerkramp. Wethouder Bleker nam als verantwoordelijk wethouder namens Enschede de prijs van de minister in ontvangst.

Het juryrapport:

‘De balans. Het was het telkens terugkerende begrip bij de bespreking door de jury van de wederopbouw en herstructurering van Roombeek, de wijk die op 13 mei 2000 zo onvoorstelbaar door de vuurwerkramp werd getroffen. De balans tussen het sparen van de getroffen gebouwen en sloop, de balans tussen het herstel van de karakteristiek van de wijk en vernieuwing, de balans tussen een ruimhartige bewonersparticipatie en een gestuurde aanpak. De leden van het opdrachtgeversteam voor de wederopbouw van Roombeek moeten zich ware koorddansers hebben gevoeld. Het respect voor de geleverde prestatie was groot bij de jury.’

De Rijksprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee en een boek met de beste inzendingen van de prijsronde.

De overige nominaties, door de jury onder leiding van Rijksbouwmeester Mels Crouwel voorgedragen, voor de Gouden Piramide 2007 waren ABC Planontwikkeling/ABC Vastgoed bv met ‘Het ABC van een Dorp’ in Twello. Kromwijk Ontwikkelingsmaatschappij bv met ‘Pleisterplaats Marnemoende’ bij IJsselstein. Philips Electronics Nederland bv met de High Tech Campus in Eindhoven. en Waterschap Regge en Dinkel met het project ‘De Doorbraak’, de aanleg van een nieuwe beek ten zuiden van Almelo.

Gouden Piramide 2007
Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs staat open voor gemeenten, particulieren, bedrijven, instellingen, professionele opdrachtgevers et cetera.

Alleen opdrachtgevers die werkzaam zijn in de directe sfeer van de rijksoverheid zijn van deelname uitgesloten. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Verkeer en Waterstaat.
Provincie:
Tag(s):