vrijdag, 11. mei 2007 - 19:19

Epe en GGD richten zich op ‘gezond ouder worden’

Epe

Gemeente Epe en de Academische Werkplaats AGORA gaan samen werken aan het 3-jarig project ‘Gezond ouder worden’. Epe is één van de drie pilotgemeenten in de regio Gelre-IJssel. In het project ‘Gezond ouder worden’ wordt voortgebouwd op de aanwezig kennis in de gemeente. Daarom worden ouderen en lokale organisaties actief betrokken bij het project.

De vergrijzing is in Epe verder gevorderd dan gemiddeld in Nederland. Bovendien brengt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) veel veranderingen met zich mee voor ouderen zelf en voor organisaties die hen ondersteunen. Het project 'Gezond ouder worden' onderzoekt welke factoren gezond ouder worden positief kunnen beïnvloeden. Ook worden ouderenorganisaties en ouderen zelf ondervraagd over hun ideeën voor een goede gezondheid in deze levensfase. Vervolgens wordt samen met lokale partijen een interventieprogramma ontwikkeld om gezondheid en welzijn te bevorderen.

De academische werkplaats AGORA is een samenwerkingsverband tussen GGD Gelre-IJssel en de Wageningen Universiteit. Het doel is om een brug te slaan tussen praktijk en wetenschap. AGORA is één van de negen academische werkplaatsen in Nederland, ondersteund met subsidie vanuit het ministerie van VWS voor de periode 2006-2010. Na die tijd hoopt AGORA voldoende infrastructuur te hebben opgebouwd om ook zonder subsidie te blijven bestaan.
Provincie:
Tag(s):