maandag, 17. december 2007 - 22:14

Erepenning voor jongelingsvereniging Filippus

Urk

Zaterdag vond er een jubileumvergadering plaats van de Gereformeerde Jongelingsvereniging Filippus. Deze vergadering werd gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan (20 november 1932) van de vereniging. Burgemeester Jaap Kroon reikte op deze avond de gemeentelijke erepenning uit aan de jongelingsvereniging Filippus ter gelegenheid van dit jubileum.

Twee draaginsignes werden uitgereikt aan de heren Post en Bakker. Tijdens de vergadering is er ook een gedenkboekje gepresenteerd ter herinnering aan het 75-jarig bestaan.

De gemeentelijke erepenning, een zilveren medaille van verdienste, reikte de burgemeester als blijk van waardering uit aan mensen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Tijdens de vergadering ontvangen de heren Kobus Post en Klaas Bakker deze draagpenningen.

De heer Post (geb. 21-10-1943) gaf naast zijn werk als visserman, en geeft gedurende vele jaren leiding als voorzitter van de Gereformeerde jongelingsvereniging Filippus. Hij is al 40 jaar lid van de vereniging. Daarnaast is hij als ouderling verbonden aan de Chr. Geref. Kerk van Urk. Ook bekleedde hij functies in de Visserijwereld, o.a. als bestuurslid van de Vereniging van Visserijbelangen en zit hij momenteel in het bestuur van de Urker visafslag.

De heer Bakker (geb. 15-10-1949) bekleedt vanaf het begin van zijn lidmaatschap de functie van bibliothecaris. Hij maakt de vergaderzaal gereed voor de vergadering en legt alle boeken klaar. Na de vergadering wordt alles weer netjes door hem opgeruimd. Daarnaast begeleidt hij bij afwezigheid van de organist, de zang tijdens de samenkomsten van de jongelingsvereniging. Tijdens de jaarvergadering bespeelt hij altijd voor de overige leden viool en citer. Naast zijn werk voor Filippus is hij reparateur van klokken, wekkers en harmoniums (orgels).

Op grond van deze jarenlange inzet heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten de zilveren erepenning uit te reiken aan de jongelingsvereniging Filippus en de draagpenningen aan de heren Post en Bakker.

De jongelingsvereniging is opgericht op 20 november 1932 als vissersvereniging voor jonge vissers. In de kerkgeschiedenis van Urk neemt de vereniging een unieke plaats in. Tot op heden bestaan de leden nog steeds uit jonge zeevissers. Zij komen wekelijks bij elkaar als bijbelstudiegroep.
Provincie:
Tag(s):